Αυτόλογη μεσοθεραπεία μαλλιών

Blodpladevækstfaktorer som behandling af hårtab.

Beskrivelse af behandlingen.

Dr. Zontos udfører blodpladerig plasmabehandling som en forebyggende terapeutisk mulighed mod hårtab. Det er den mest avancerede og minimalt invasive behandling til patienter, der lider af forskellige former for hårtab. Behandlingen virker ved at stimulere væksten i patientens hår ved hjælp af vækstfaktorer, der er til stede i deres eget blod.

I løbet af behandling tages en lille mængde blod fra patienten, og blodplader aktiveres gennem en specialforberedende proces. Ved hjælp af en fin nål injiceres patientens egen plasma i huden på det berørte hovedområde. Derefter stimulerer blodcellens vækstfaktorer hårsækkene og fremmer naturligt hårvækst.

Denne injicerbare behandling inkluderer mange vækstfaktorer, der udløser væksten af hårsækkene. Det kan anvendes før, efter og imellem kirurgiske procedurer. Mange patienter vælger at behandle hårtab ved at få behandlinger hver måned tre gange i træk, da foreløbige data tyder på, at regelmæssig eller halvårlig behandling stimulerer hårvækst mere effektivt.