Εξώφυλλο στο νεοσύστατο FUE Magazine

Πρόκειται για μια συναρπαστική στιγμή στον χώρο της μεταμόσχευσης μαλλιών FUE. Η έκδοση ενός νέου περιοδικού αποκλειστικά αφιερωμένου στην τεχνική εξαγωγής τριχοθυλακικών μονάδων FUE έπρεπε να είχε γίνει εδώ και καιρό.

Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για τον Δρ. Ζώντο να είναι στο εξώφυλλο του περιοδικού FUE MAGAZINE, του επίσημου περιοδικού της επιστημονικής κοινότητας FUE EUROPE. Το άρθρο του Δρ. Ζώντου με τίτλο «Χειρωνακτική έναντι Μηχανικής FUE» επίσης δημοσιεύτηκε στο περιοδικό μαζί με άλλα πολύ ενδιαφέροντα άρθρα.