Αποτελέσματα

Η Zontos Hair & Skin Clinic και ο Δρ. Γεώργιος Ζώντος προσωπικά εγγυώνται τα πιο πυκνά και φυσικά αποτελέσματα μεταμόσχευσης μαλλιών, χρησιμοποιώντας τις πιο εξελιγμένες μεθόδους.

Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις περιπτώσεις προσαρμόζονται στις ανάγκες και τις επιθυμίες των ασθενών, ώστε τα αποτελέσματα μεταμόσχευσης μαλλιών να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες τους.

Παρέχεται η δυνατότητα συνδυασμού διαφορετικών τεχνικών, ώστε να προκύψει η καλύτερη δυνατή εικόνα για τον εκάστοτε ασθενή.

Δείτε φωτογραφίες με αποτελέσματα μεταμόσχευσης μαλλιών από 100% αληθινά περιστατικά στην Zontos Hair & Skin Clinic και προγραμματίστε το ραντεβού σας με τον ιατρό και την εξειδικευμένη ομάδα του.

Πριν

Μετά

FUE

11.000 τρίχες 3.500 μοσχεύματα

Πριν

Μετά

FUE

10.640 τρίχες 3.049 μοσχεύματα

Πριν

Μετά

FUE

10.000 τρίχες – 2.941 μοσχεύματα

Πριν

Μετά

FUE

10.000 τρίχες 3.225 μοσχεύματα

Πριν

Μετά

FUE

8.500 τρίχες 3.035 μοσχεύματα

Πριν

Μετά

FUE

8.000 τρίχες 2.858 μοσχεύματα

Πριν

Μετά

FUE

8.000 τρίχες 2.700 μοσχεύματα

Πριν

Μετά

FUE

8.000 τρίχες 2.580 μοσχεύματα

Πριν

Μετά

FUE

7.500 τρίχες 2.500 μοσχεύματα

Πριν

Μετά

FUE

7.500 τρίχες 2.273 μοσχεύματα

Πριν

Μετά

FUE

7.500 τρίχες 2.272 μοσχεύματα

Πριν

Μετά

FUE

7.000 τρίχες 2.500 μοσχεύματα

Πριν

Μετά

FUE

7.000 τρίχες 2.412 μοσχεύματα

Πριν

Μετά

FUE

7.000 τρίχες 2.223 μοσχεύματα

Πριν

Μετά

FUE

6.700 τρίχες 2.030 μοσχεύματα

Πριν

Μετά

FUE

6.500 τρίχες 2.407 μοσχεύματα

Πριν

Μετά

FUE

6.500 τρίχες 2.200 μοσχεύματα

Πριν

Μετά

FUE

6.500 τρίχες 2.031 μοσχεύματα

Πριν

Μετά

FUE

6.500 τρίχες 1.969 μοσχεύματα

Πριν

Μετά

FUE

6.400 τρίχες 2.285 μοσχεύματα

Πριν

Μετά

FUE

6.300 τρίχες 2.032 μοσχεύματα

Πριν

Μετά

FUE

6.134 τρίχες 2.097 μοσχεύματα

Πριν

Μετά

FUE

6.000 τρίχες 2.449 μοσχεύματα

Πριν

Μετά

FUE

6.000 τρίχες 2.341 μοσχεύματα

Πριν

Μετά

Long Hair FUE

6.000 τρίχες 2.100 μοσχεύματα

Πριν

Μετά

Long Hair FUE

5.600 τρίχες 1.931 μοσχεύματα

Πριν

Μετά

FUE

5.200 τρίχες 1.700 μοσχεύματα

Πριν

Μετά

Long Hair FUE

5.200 τρίχες 1.530 μοσχεύματα

Πριν

Μετά

FUE

5.000 τρίχες 1.724 μοσχεύματα

Πριν

Μετά

FUE

5.000 τρίχες 1.650 μοσχεύματα

Πριν

Μετά

FUE

4.650 τρίχες 1.523 μοσχεύματα

Πριν

Μετά

FUE

4.598 τρίχες 1.585 μοσχεύματα

Πριν

Μετά

FUE

4.500 τρίχες 1.500 μοσχεύματα

Πριν

Μετά

FUE

4.500 τρίχες 1.450 μοσχεύματα

Πριν

Μετά

FUE

4.350 τρίχες 1.553 μοσχεύματα

Πριν

Μετά

FUE

4.320 τρίχες 1.394 μοσχεύματα

Πριν

Μετά

FUE

4.200 τρίχες 1.516 μοσχεύματα

Πριν

Μετά

FUE

4.105 τρίχες 1.322 μοσχεύματα

Πριν

Μετά

FUE

4.100 τρίχες 1.438 μοσχεύματα

Πριν

Μετά

FUE

4.000 τρίχες 1.379 μοσχεύματα

Πριν

Μετά

FUE

4.000 τρίχες 1.350 μοσχεύματα

Πριν

Μετά

FUE

4.000 τρίχες 1.300 μοσχεύματα

Πριν

Μετά

FUE

3.800 τρίχες 1.405 μοσχεύματα

Πριν

Μετά

FUE

3.800 τρίχες 1.357 μοσχεύματα

Πριν

Μετά

FUE

3.700 τρίχες 1.248 μοσχεύματα

Πριν

Μετά

FUE

3.500 τρίχες 1.256 μοσχεύματα

Πριν

Μετά

FUE

3.500 τρίχες 1.150 μοσχεύματα

Πριν

Μετά

FUE

3.500 τρίχες 1.051 μοσχεύματα

Πριν

Μετά

Long Hair FUE

3.234 τρίχες 1.145 μοσχεύματα

Πριν

Μετά

FUE

3.200 τρίχες 1.032 μοσχεύματα

Πριν

Μετά

FUE

3.100 τρίχες 1.053 μοσχεύματα

Πριν

Μετά

Long Hair FUE

3.039 τρίχες 1.006 μοσχεύματα

Πριν

Μετά

FUE

3.000 τρίχες 1.235 μοσχεύματα

Πριν

Μετά

FUE

3.000 τρίχες 1.200 μοσχεύματα

Πριν

Μετά

FUE

3.000 τρίχες 1.120 μοσχεύματα

Πριν

Μετά

FUE

3.000 τρίχες 1.102 μοσχεύματα

Πριν

Μετά

FUE

2.800 τρίχες 1.115 μοσχεύματα

Πριν

Μετά

Long Hair FUE

2.412 τρίχες 832 μοσχεύματα

Πριν

Μετά

FUE

2.200 τρίχες 903 μοσχεύματα

Πριν

Μετά

FUE

2.130 τρίχες 735 μοσχεύματα

Πριν

Μετά

FUE

1.500 τρίχες 628 μοσχεύματα

Πριν

Μετά

FUE

1.300 τρίχες 465 μοσχεύματα

Πριν

Μετά

FUE

850 τρίχες 341 μοσχεύματα