7.000 τρίχες 2.500 μοσχεύματα

Michael Outzen the famous Danish racecar driver underwent a 7.000 hair FUE procedure in our clinic to restore his hairloss problem.

Πριν.

Μετά.

Πριν.

Μετά.

Πριν.

Μετά.

Πριν.

Μετά.

Πριν.

Μετά.

Περισσότερες Φωτογραφίες