7.000 τρίχες 2.412 μοσχεύματα

Πριν.

Μετά.

Πριν.

Μετά.

Περισσότερες Φωτογραφίες