6.500 τρίχες 2.031 μοσχεύματα

Πριν.

Μετά.

Περισσότερες Φωτογραφίες