8.000 τρίχες 2.700 μοσχεύματα

Πριν.

Μετά.

Πριν.

Μετά.

Περισσότερες Φωτογραφίες