Παρουσίαση στο Παγκόσμιο Συνέδριο της ISHRS στον Παναμά

Ο Δρ.Ζώντος παρουσίασε στο παγκόσμιο συνέδριο της ISHRS στον Παναμά 2 πρωτοποριακές επιστημονικές εργασίες. Η πρώτη αναφέρεται στην εξελιγμένη δική του τεχνική FUE χωρίς κούρεμα με την χρήση ειδικών εργαλείων.

Η δεύτερη επιστημονική του μελέτη αφορούσε στην ταχύτητα επούλωσης του τραύματος στην δότρια ζώνη μετά από την τεχνική μεταμόσχευσης FUE. Και οι δυο μελέτες επιδοκιμάστηκαν από τους συνέδρους και απέσπασαν ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια.